KIZ

 

Knjižnično informacijsko znanje je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene. Učenci ga usvojijo do nivoja, ki jim omogoča samostojno pridobivanje in uporabo informacij tudi po končanem formalnem izobraževanju, ne glede na to, katero stopnjo šole so končali.

Na naši šoli medpredmetne povezave Knjižnično informacijsko znanje (KIZ) z ostalimi predmeti skozi celotno devetletko izvajam šolska knjižničarka v sodelovanju z razredniki v prvem in drugem triletju in učitelji različnih predmetov v tretjem triletju.

 

Dostopnost