O knjižnici

Knjižničarka: Ivana Tutuš
Telefon: 059 338 149

 

Šolska knjižnica je odprta vsak dan med 7.00 in 15.00

Uporabniki šolske knjižnice (učenci in zaposleni) uporabljajo gradivo šolske knjižnice ter prostore šolske knjižnice znotraj ur odprtosti, ob obisku morajo imeti s seboj knjižnično izkaznico. Prvi izvod knjižnične izkaznice v šolskem letu je za vse učence brezplačen, prav tako dobijo učenci 1. razredov svojo prvo izkaznico sredi meseca septembra in s tem postanejo uporabniki knjižnice.

V šolski knjižnici hranimo, obdelujemo in izposojamo knjižnično gradivo ter z referenčnim pogovorom svetujemo pri izbiri gradiva učencem naše šole, ki so poleg zaposlenih na šoli uporabniki knjižnice. Učenci si lahko izposojajo knjižna gradiva (multimedijske ter serijske publikacije so na voljo samo za uporabo v prostorih knjižnice) tako z leposlovno kot poučno tematiko.

Knjige morajo uporabniki v šolsko knjižnico vračati v določenem roku (praviloma 14 dni izposoje, pri posameznih naslovih je to lahko različno). Knjige je mogoče podaljšati, vendar samo, dokler ni rok za vračilo že zamujen (knjig na bralnih seznamih ni mogoče podaljševati). Četudi ne zaračunavamo zamudnine, lahko uporabnike z opozorili in drugimi sredstvi spodbujamo k odgovornemu ravnanju ter pravočasnem vračanju gradiva, s spoštovanjem pravil pa navajamo otroke na uporabo knjižnice kot institucije. V primeru, da učenec zamuja z vračanjem gradiva, bo o tem obveščen preko razrednika, v skrajnem primeru pa obvestimo tudi starše. Vse gradivo morajo učenci vrniti najkasneje pred koncem šolskega leta oz. do datuma, ki ga določi knjižničarka. Izgubljene ali poškodovane knjige morajo uporabniki nadomestiti po dogovoru s knjižničarko z NOVO knjigo istega naslova najkasneje do konca šolskega leta. Knjižničnega gradiva si ni mogoče izposojati za nekoga drugega oz. uporabljati izkaznice nekoga drugega. Ker ste učenci za izposojeno gradivo (knjigo) odgovorni sami, je ne posojajte drugim. Tudi staršem svetujemo, da si učenci gradivo izposojajo sami, saj je tudi uporaba knjižnice učni proces in pripomore k bralnemu in informacijskemu opismenjevanju otrok.

 

Dostopnost