Svet šole

Svet šole sprejema program razvoja zavoda, letni delovni načrt, pravila in druge splošne akte, potrjuje zaključni račun in določa finančni načrt. Obravnava tudi pritožbe staršev v zvezi s statusom učencev in pritožbe delavcev v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja.

Člani sveta šole:

PREDSTAVNIKI ŠOLE: Andreja Dolenc, Jasmina Balažič, Andreja Štor, Primož Trček, Denisa Kuduzović

PREDSTAVNIKI STARŠEV: Peter Jakša, dr. Ajasja Ljubetič, Dijana Rošić

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA: dr. Bojan Rotar, Karolina Korenčan, Simona Kaučič

 Poslovnik o delu sveta šole.

Dostopnost